Stal Jasper

Paardrijlessen jeugd

Hillegommerdijk 417 mail@staljasper.nl 0252-524898 Manege & Ruiterbond

2144 KV Beinsdorp like en volg SBB Leerbedrijf Veiligheidscertificaat

Miniles - vanaf 5 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uurtje en leren de basis van het stappen en draven.

Ouders mogen zelf de (hele lieve) pony’s vasthouden tijdens het lesje. Op vrijdagmiddag worden er minilesjes gegeven (5 kids). € 55,00 per 5 rittenkaart.

A-groeples - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in deze beginnersgroepsles gaan rijden, waar ook onze liefste en braafste pony’s in meelopen.

In deze les leer je de basis van het paardrijden. De kinderen beginnen met iemand naast de pony, maar gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden en zelfs de galop oefenen. € 59,00 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt, kun je naar de B-les om o.a. de galop extra te oefenen en zelfstandiger te leren rijden.

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n tweeën of drieën.

€ 68,00 per maand t/m 15 jaar € 73,00 per maand 16/17 jaar

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na vaak 2 a 3 maanden in de B-les gereden te hebben kun je door naar de groepsles

C. Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C6. Door de verschillende niveau’s kunnen

we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden.

De C-les duurt een uur (incl. op en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 68,00 per maand t/m 15 jaar € 73,00 per maand 16/17 jaar

Springles naast je ‘eigen’ les

Naast je eigen les kun je ook om de week meerijden in een springles.

Maandag 19.15 uur / Even weken va C3/4 - Oneven weken C4/5/6.

€ 170,00 per 10-rittenkaart en voor 16/17 jr € 182,50 en vanaf 18 jr € 192,50.

Volwassenen

Doordeweeks in de ochtenden hebben we leuke lessen van een drie kwartier voor volwassenen en in de avonden groepslessen voor de meest gevorderde ruiters. Spreek gerust een proefles af als je al ervaring hebt dan kunnen we direct je lesniveau bepalen voor de eventuele vervolg lessen. We hebben geen lessen voor volwassen ruiters zonder enige ervaring. Losse ochtendles € 27,50 / groepsles € 23,50. (Let wel op ons maximum gewicht) € 77,00 per maand of een 10-rittenkaart voor € 235,00. Heb je al ervaring? Spreek dan een proefles af om je niveau te bepalen!

Leren longeren

Wil je liever niet meer rijden maar wel leren longeren of naast het rijden wat meer leren over de bewegingen van het paard?

Dan kun je op donderdag een les ‘leren longeren’ volgen bij Gaby om 11.00 uur.

€ 12,50 per keer / reserveren via het Klant Portaal onder ‘aanvragen privéles’

Inschrijfformulier voor paardrijlessen:

We hebben momenteel wel een wachtlijst

Maximum gewicht

Ter bescherming van de paarden hanteren we maximum

gewichten. Een beginnende ruiter kan nog niet meezitten

met de beweging van een paard en kunnen alleen op de

braafste paarden, waardoor we hier een lager maximum

gewicht voor moeten hanteren. Voor beginnende ruiters

tot 16 jaar is dit 60 kg en vanaf 16 jaar 70 kg.

Voor gevorderde ruiters hanteren we 85 kg en 75 kg voor

de vaste springles op maandag 0m 19.15 uur.

Manege en Ruiterbond (zie website)

Wij zijn aangesloten bij de Manege & Ruiterbond en de

jaarlijkse contributie voor onze leden vanaf de

groepsles A bedraagt € 19,00.

Hier zit bij inbegrepen: een ongevallenverzekering, een

ruiterpaspoort waarin je paardrij carrière bijgehouden

wordt en 4 x per jaar het magazine Manegeruiter: hèt

blad van de Manege & Ruiterbond! Neem een kijkje op

hun website en facebook like en volg…

Stal Jasper

Jeugdlessen

Inschrijfformulier paardrijlessen: We hebben momenteel wel een wachtlijst

Miniles - 5 en 6 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uur

en leren de basis van het stappen en draven in een

groepje van 5 kids. Ouders mogen zelf naastlopen

bij de pony’s tijdens de les.

Vrijdagmiddag 16.30 / 17.00 uur. € 55,00 per 5 rittenkaart.

A-groepsles - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in de groepsles A gaan

rijden en leer je de basis van het paardrijden. De

kinderen beginnen met iemand naast de pony,

maar gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden

en zelfs de galop oefenen.

€ 59,00 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt,

mag je naar de B-les om o.a. de galop extra te

oefenen en zelfstandiger te leren rijden.

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n

tweeën of drieën.

€ 68,00 per maand t/m 15 jaar € 73,00 per maand 16/17 jaar

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na vaak 2 a 3 maanden in de B-les gereden te

hebben kun je door naar de groepsles C.

Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C6.

Door de verschillende niveau’s kunnen we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden. De C-les duurt een uur (incl op- en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 68,00 per maand t/m 15 jaar € 73,00 per maand 16/17 jaar

Springles naast je ‘eigen’ les- vanaf C3

Naast je eigen les kun je ook om de week

meerijden in springles op maandag om 19.15 uur

Even weken va C3/4 - Oneven weken C4/5/6.

10-rittenkaart t/m 15 jr € 170,00 p 16/17 jr € 182,50 en vanaf 18 jr € 192,50.

Volwassenen

Doordeweeks in de ochtenden hebben we leuke lessen van drie kwartier voor volwassenen en in de avonden groepslessen voor de meest gevorderde ruiters. Spreek gerust een proefles af als je al enige ervaring hebt en dan kunnen we direct je lesniveau bepalen voor de eventuele vervolg lessen. We hebben geen lessen meer voor beginnende volwassenen. Losse privéles € 27,50 / groepsles € 23,50 € 77,00 per maand of een 10-rittenkaart € 235,00.

Maximum gewichten

Ter bescherming van de paarden hanteren we

maximum gewichten. Een beginnende ruiter kan

nog niet meezitten met de beweging van een

paard en kunnen alleen op de braafste paarden,

waardoor we hier een lager maximum gewicht

voor moeten hanteren. Voor beginnende ruiters tot

16 jaar is dit 60 kg en vanaf 16 jaar 70 kg. Voor

gevorderde ruiters hanteren we 85 kg en voor de

vaste springruiters op maandag 19.15 uur 75 kg.

Leren longeren

Wil je liever niet meer rijden maar wel leren

longeren of naast het rijden wat meer leren over

de bewegingen van het paard? Dan kun je op

donderdag een les ‘leren longeren’ volgen bij Gaby

om 11.00 uur.

€ 12,50 per keer / reserveren via: mail@staljasper.nl

Manege en Ruiterbond (zie website)

Wij zijn aangesloten bij de Manege & Ruiterbond

en de jaarlijkse contributie voor onze leden vanaf

de groepsles A bedraagt € 19,00.

Hier zit bij inbegrepen: een ongevallenverzekering,

een ruiterpaspoort waarin je paardrij carrière

bijgehouden wordt en 4 x per jaar het magazine

Manegeruiter: hèt blad van de Manege &

Ruiterbond! Neem een kijkje op hun website !

facebook like en volg…

 Contact