Stal Jasper

Ponyrijlessen tot en met 18 jaar - per 1 juli 2023

Hillegommerdijk 417 mail@staljasper.nl 0252-524898 Manege & Ruiterbond

2144 KV Beinsdorp like en volg SBB Leerbedrijf Veiligheidscertificaat

Miniles - vanaf 5 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uurtje en leren de basis van het stappen en draven.

Ouders mogen zelf de (hele lieve) pony’s vasthouden tijdens het lesje. Op vrijdagmiddag worden er minilesjes gegeven (5 kids). € 60,00 per 5 rittenkaart.

A-groeples - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in deze beginnersgroepsles gaan rijden, waar ook onze liefste en braafste pony’s in meelopen.

In deze les leer je de basis van het paardrijden. De kinderen beginnen met iemand naast de pony, maar gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden en zelfs de galop oefenen. € 70,00 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt, kun je naar de B-les om o.a. de galop extra te oefenen en zelfstandiger te leren rijden.

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n tweeën of drieën.

€ 78,00 per maand t/m 15 jaar

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na ongeveer 3 maanden in de B-les gereden te hebben kun je door naar de groepsles

C. Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C5. Door de verschillende niveau’s kunnen

we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden.

De C-les duurt een uur (incl. op en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 83,00 per maand t/m 15 jaar € 89,00 per maand vanaf 16 jaar

Maximum gewichten beginnende en gevorderde ruiters

Het kopen van grote sterke lespaarden voor maneges is erg moeilijk, waardoor we steeds meer pony’s dan paarden hebben.

Eind 2021 hebben we moeten besluiten om les te geven aan ruiters tot 19 jaar en het maximum gewicht moeten verlagen naar

75 kg voor de gevorderde ruiters (va C3) ter bescherming van de pony’s en paarden. Een beginnende ruiter kan nog niet meezitten

met de beweging van een paard en kan alleen op de braafste pony’s, waardoor het maximum gewicht voor beginnende ruiters (A t/m C1) 60 kg is en voor halfgevorderde ruiters (C2) 65 kg.

Inschrijfformulier: we hebben een wachtlijst / vermeld indien ook Ponyclub BSO (Op Stoom)

Manege en Ruiterbond (zie website)

Wij zijn aangesloten bij de Manege & Ruiterbond en de

jaarlijkse contributie voor onze leden vanaf de groepsles

A bedraagt € 21,00.

Hier zit bij inbegrepen: een ongevallenverzekering, een

ruiterpaspoort waarin je paardrij carrière bijgehouden

wordt en 4 x per jaar het magazine Manegeruiter: hèt

blad van de Manege & Ruiterbond! Neem een kijkje op

hun website en facebook like en volg…

Volwassenen

Wij geven lessen aan ruiters tot 19 jaar en tot een maximum gewicht van 75 kg. Dit hebben we in oktober 2021 helaas moeten besluiten vanwege een te kort aan grotere manegepaarden. Zodra de ruiters 19 jaar worden, zullen ze dus helaas het eerstvolgende kwartaal stoppen met hun lessen (ongeacht niveau of gewicht).
Stal Jasper

ponylessen tot en met 18 jaar

Inschrijfformulier: We hebben een wachtlijst Graag vermelden indien ook Ponyclub BSO (Op Stoom)

Miniles - 5 en 6 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uur en

leren de basis van het stappen en draven in een

groepje van 5 kids. Ouders mogen zelf naastlopen bij

de pony’s tijdens de les.

Vrijdag 16.30 / 17.00 uur. € 60,00 per 5 rittenkaart.

A-groepsles - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in de groepsles A gaan

rijden en leer je de basis van het paardrijden. De

kinderen beginnen met iemand naast de pony, maar

gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden en

zelfs de galop oefenen.

€ 70,00 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt,

mag je naar de B-les om o.a. de galop extra te

oefenen en zelfstandiger te leren rijden.

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n tweeën

of drieën.

€ 78,00 per maand t/m 15 jaar

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na ongeveer 3 maanden in de B-les gereden te

hebben kun je door naar de groepsles C.

Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C5.

Door de verschillende niveau’s kunnen we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden. De C-les duurt een uur (incl op- en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 83,00 per maand t/m 15 jaar € 89,00 per maand vanaf 16 jaar

Volwassenen

Wij geven lessen aan ruiters tot 19 jaar en tot een maximum gewicht van 75 kg. Dit hebben we in oktober 2021 helaas moeten besluiten vanwege een te kort aan grotere manegepaarden. Zodra de ruiters 19 jaar worden, zullen ze dus het eerstvolgende kwartaal stoppen met hun lessen (ongeacht niveau of gewicht).

Maximum gewichten

Het kopen van grote sterke lespaarden voor maneges

is erg moeilijk, waardoor we steeds meer pony’s en

minder paarden hebben. Eind 2021 hebben we

moeten besluiten om les te geven aan ruiters tot 19

jaar en het maximum gewicht moeten verlagen naar

75 kg voor de gevorderde ruiters ter bescherming van

de pony’s en paarden. Een beginnende ruiter kan nog

niet meezitten met de beweging van een paard en

kunnen alleen op de braafste paarden, waardoor het

maximum gewicht voor beginnende ruiters (A t/m C1)

60 kg is en voor halfgevorderde ruiters (C2) 65 kg.

Manege en Ruiterbond (zie website)

Wij zijn aangesloten bij de Manege & Ruiterbond en

de jaarlijkse contributie voor onze leden vanaf de

groepsles A bedraagt € 21,00.

Hier zit bij inbegrepen: een ongevallenverzekering,

een ruiterpaspoort waarin je paardrij carrière

bijgehouden wordt en 4 x per jaar het magazine

Manegeruiter: hèt blad van de Manege & Ruiterbond!

Neem een kijkje op hun website / facebook

 Contact