Stal Jasper

Paardrijlessen jeugd

Hillegommerdijk 417         mail@staljasper.nl            0252-524898        Manege & Ruiterbond                   

2144 KV Beinsdorp              like en volg                    SBB Leerbedrijf           Veiligheidscertificaat                                              

Miniles - vanaf 5 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uurtje en leren de basis van het stappen en draven.

Ouders mogen zelf de (hele lieve) pony’s vasthouden tijdens het lesje. Op donderdag- en vrijdagmiddag worden er minilesjes gegeven (5 kids). € 50,00 per 5 rittenkaart.

A-groeples - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in deze beginnersgroepsles gaan rijden, waar ook onze liefste en braafste pony’s in meelopen.

In deze les leer je de basis van het paardrijden. De kinderen beginnen met iemand naast de pony, maar gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden en zelfs de galop oefenen. € 52,50 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt, kun je naar de B-les om o.a. de galop extra te oefenen en zelfstandiger te leren rijden.

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n tweeën of drieën.

€ 59,50 per maand

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na vaak 2 a 3 maanden in de B-les gereden te hebben kun je door naar de groepsles

C. Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C6. Door de verschillende niveau’s kunnen

we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden.

De C-les duurt een uur (incl. op en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 59,50 per maand en vanaf 16 jaar € 65,00.

Springles naast je ‘eigen’ les - vanaf C3

Naast je eigen les kun je ook wekelijks of om de week meerijden in een springles

gegeven door Kelvin.

Maandag 17.00 ( nu plek)  en donderdag 17.00 uur

€ 145,00 per 10-rittenkaart en vanaf 16 jr € 160,00

Volwassenen

Doordeweeks in de ochtenden hebben we leuke privé en groepslessen voor volwassenen  en in de avonden rijden de meest gevorderde ruiters. Spreek gerust een proefles af en mocht je ervaring hebben dan kunnen we direct je lesniveau bepalen voor de eventuele vervolg lessen. Losse privéles € 24,00  / groepsles € 21,00.  (Let wel op ons maximum gewicht) € 65,00 per maand of een 10-rittenkaart voor € 200,00. Heb je al ervaring?   Spreek dan een proefles af om je niveau te bepalen!

Inschrijfformulier voor paardrijlessen of een proefles:

Maximum gewicht

Ter bescherming van de paarden hanteren we 

maximum gewichten. 

Een beginnende ruiter kan nog niet meezitten  met de beweging van een paard en kunnen alleen op de braafste paarden, waardoor we hier een lager maximum gewicht voor

moeten hanteren.  Voor beginnende ruiters tot

16 jaar is dit 60 kg en vanaf 16 jaar 70 kg.

Voor gevorderde ruiters hanteren we 85 kg.
Stal Jasper

Jeugdlessen

Inschrijfformulier paardrijlessen:

Miniles - 5 en 6 jaar

De jongste ruiters rijden om de week een half uur en

leren de basis van het stappen en draven in een

groepje van 5 kids. Ouders mogen zelf naastlopen

bij de pony’s tijdens de les.

Donderdag- en vrijdagmiddag 16.30 / 17.00 uur. € 50,00 per 5 rittenkaart.

A-groepsles - vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar mag je wekelijks in de groepsles A gaan

rijden en leer je de basis van het paardrijden. De

kinderen beginnen met iemand naast de pony, maar

gaan na verloop van tijd zelfstandig (los) rijden en

zelfs de galop oefenen.

€ 52,50 per maand.

B-les - vanaf 8 jaar

Nadat je in de groepsles A de basis geleerd hebt,

mag je naar de B-les om o.a. de galop extra te

oefenen en zelfstandiger te leren rijden. 

Deze les duurt een half uur en je rijdt met z’n

tweeën of drieën.

€ 59,50 per maand

C-groepsles - vanaf 8 jaar

Na vaak 2 a 3 maanden in de B-les gereden te

hebben kun je door naar de groepsles C.

Er zijn verschillende niveau’s: C1 t/m C6.

Door de verschillende niveau’s kunnen we per lesgroep gepaste oefeningen en variaties aanbieden. De C-les duurt een uur (incl op- en afstijgen) en je rijdt met 10 (soms 11) ruiters. € 59,50 per maand en vanaf 16 jaar € 65,00.

Springles naast je ‘eigen’ les- vanaf C3

Naast je eigen les kun je ook wekelijks of om de

week meerijden in een springles.

Maandag 17.00 en donderdag 17.00 uur

€ 145,00 per 10-rittenkaart en vanaf 16 jr € 160,00

Volwassenen

Doordeweeks in de ochtenden hebben we leuke privé en groepslessen voor volwassenen  en in de avonden rijden de meest gevorderde ruiters. Spreek gerust een proefles af en mocht je ervaring hebben dan kunnen we direct je lesniveau bepalen voor de eventuele vervolg lessen. Losse privéles € 24,00  / groepsles € 21,00  € 65,00 per maand of een 10-rittenkaart voor € 200,00.

Ter bescherming van de paarden hanteren we 

maximum gewichten. Een beginnende ruiter kan

nog niet meezitten met de beweging van een paard

en kunnen alleen op de braafste paarden, waardoor

we hier een lager maximum gewicht voor moeten

hanteren.  Voor beginnende ruiters tot 16 jaar is dit

60 kg en vanaf 16 jaar 70 kg. Voor gevorderde ruiters

hanteren we 85 kg.

 Contact